Wednesday, February 29, 2012

Ako'y Paru Paru


Ako’y parang isang paru paro na maglalakbay
Ako’y parang isang paru paro na lilipad
Ako’y parang isang paru paro na lalabas
Parang isang paru paro na lumalabas sa pinanggalingan na sapot
Parang isang paru paro na maglalakbay
Parang Isang paru paro na lalabas para magkaroon ng bagong buhay
Ako ay parang isang paru paro na hindi na uod at malaya na upang  
Ako ay parang isang paru paro na hindi na kailangan kumain ng dahon
Ako ay parang isang paru paro na hindi na kailangan gumapang
Ako ay hindi na kailangan magsunog ng kilay sa pag-aaral
Ako ay hindi na kailangan gumising ng maaga upang pumasok
Ako ay hindi na kailangan sumagot ng takdang aralin
Ngayon na ako’y magtatapos na sa pag-aaral maraming mag-iiba
Ngayon na ako’y magtatapos na sa pag-aaral hihiwalay na sa mga kaklase
Ngayon na ako’y magtatapos na sa pag-aaral magiiba na ang buhay ko 
Magbabago na ang buhay ko at ngayon ay magiging parang paru na kailangan mag-lakbay.

No comments:

Post a Comment